Excel: Umetnite datum vijesti

Želite integrirati današnji datum u Excel dokument? nema problema! Pokazujemo vam kako je to lako.

prikaz

Kada koristite Microsoft Excel, može biti korisno za integriranje trenutnog datuma. Ali isti datum ne smije biti ručno predano i opet ne mora biti: postoji jednostavna kombinacija ključa za to.

Umetnite trenutni datum u Excel

Trenutni datum može se naći u Excelu Microsoft 365 Koristite prečac tipkovnice [Ctrl + [ umetnuti. U Starije uredske verzije Koristite kombinaciju tipki [Ctrl + [.. Stanica se zatim također napiše izravno u pravom formatu. Za Excel se format svake stanice može prilagoditi svom sadržaju.

U Excelu možete jednostavno umetnuti trenutni datum. ×

Alternativno, možete ući u odgovarajuću ćeliju i danas (). Tako da je datum tada automatski integriran. Datum se zatim prilagođava svakom otvaranju Excel dokumenta, tako da se uvijek odnosi na trenutni dan.Unosom = sada () čak i Trenutni datum i vrijeme unijeti. Oni se također ažuriraju.

Više o toj temi:

"