Excel: umetnuti vrijeme

Želite umetnuti trenutno vrijeme u svoj Excel dokument? Pokazujemo vam kako to učiniti lako.

prikaz

Može biti korisno integrirati trenutno vrijeme u Microsoft Excel dokument. Postoji vrlo jednostavna kombinacija ključa tako da ne morate svaki put ući u vrijeme.

Umetnite vrijeme u Excel dokument

Umetanje trenutno vrijeme u Excel dokument je relativno jednostavan. Kliknite željenu ćeliju i pritisnite [Ctrl + [Shift + [.. Sada ste umetnuli trenutno vrijeme izravno.

×

Više o toj temi:

"