Word: Automatski ažuriranje datum

Želite umetnuti trenutni datum u Word dokument i želite se ova budućnost ažurira automatski? Pokazat ćemo vam kako.

prikaz

Bilo da pismo, primjena ili faktura: Mnogi tipovi dokumenta uključuju trenutni datum. Možete unijeti ovo iz ruke svaki put. Tu je i mogućnost ažuriranja datuma automatski prema riječi. Kako postaviti ovo, učiti u ovom članku.

Ovo ažurira datum u riječi automatski

1. Korak:

U svom Word dokumentu kliknite na mjesto gdje želite umetnuti datum. Gore u jahaču "Umetnuti"Onda idite na to područje"tekst"na"Datum i vrijeme"". ×

2. Korak:

Otvara se prozor. Ovdje sada možete učiniti željenu format za datum i, ako želite odabrati za to vrijeme. Zatim stavite kvačicu "Automatski se ažurira"i konačno kliknite"u redu"". Datum je sada umetnut na željenu lokaciju kao polje. Ovo se polje automatski ažurira. ×

Savjet: Ako samo želite brzo umetnuti trenutni datum, pritisnite tipkovnicu prečac [Alt + [Shift + [d. Datum je u obliku tt.Mm.JJJJ je umetnuo kao polje i automatski se ažurira.

Više o toj temi:

"